องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว
นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์08 กุมภาพันธ์ 2560

ประวัติส่วนตัว

hrpic815.jpg

นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล เขตเลือกตั้งที่ 2

อยู่บ้านเลขที่ 229 หมู่ 6 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

หมายเลขโทรศัพท์ 081-8796599

<<<<<<<<<<<<<<

ฝ่ายการประชุม

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี