องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว
นายนิพนธ์ จันทเวทย์ศิริ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ประวัติส่วนตัว

hrpic808.jpg

นายนิพนธ์ จันทเวทย์ศิริ ตำแหน่ง สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี เขต 1

อยู่บ้านเลขที่ 120 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หมายเลขโทรศัพท์ 085-4141414 , 045-263344

<<<<<<<<<<<<<<

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ


[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี