องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราขการฯ พ.ศ. 2552
11 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด==>pdf

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี