องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
เสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกลาง ม.15 ต.กลาง – บ้านหนองยาว ม.9,10 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม
09 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด==>pdf

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกลาง ม.15
ต.กลาง – บ้านหนองยาว ม.9,10 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี