องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนแสนสุข ม.12
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ09 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด==>pdf
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนแสนสุข ม.12 - บ้านโนนกาเร็น ม.6 - บ้านโนนแคน ม.2 ต.ตบหู - บ้านใหม่พัฒนา ม.3 - บ้านขนวน ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี