องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อรถบดล้อยางชนิด 7 ล้อ ขนาด 15 ตัน จำนวน 1 คัน จำนวน 1 โครงการ
สราสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี27 สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี