องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อรถบรรทุกลากจูง พร้อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ จำนวน 1 คัน
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี19 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี