องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
การ์ตูนที่ 7 ปริมาณขยะที่ผลิตขึ้นมาจะมีปริมาณเท่ากับจำนวนของทรัพยากรโลกที่ถูกใช้ไป
Hiroshi TAKATSUKI (นามปากกา High Moon)07 มกราคม 2551 ดาวน์โหลด==>pdf

การ์ตูนที่ 7 ปริมาณขยะที่ผลิตขึ้นมาจะมีปริมาณเท่ากับจำนวนของทรัพยากรโลกที่ถูกใช้ไป

Hiroshi TAKATSUKI (นามปากกา High Moon)

07resourceconsumption.jpg


คำแปล “ปริมาณขยะที่ผลิตขึ้นมาจะมีปริมาณเท่ากับจำนวนของทรัพยากรโลกที่ถูกใช้ไป”

บรรยาย ปริมาณของ ขยะที่มีนั้นจะเกิดจากการสูญเสียทรัพยากรบนโลก การทำให้เกิดขยะนั้นเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกไปอย่างฟุ่มเฟือย ทำให้โลกต้องสูญเสียทรัพยากรไปอย่างไม่เหมาะสม ทั้งๆ ที่ยังสามารถนำขยะเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ควรที่เราจะตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ เพราะสามารถนำของที่เราเคยคิดว่า ขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกโดยการรีไซเคิล (Recycle) ซึ่งมีการทำได้หลายวิธี การดำเนินการนี้จะลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยลงช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรบนโลก และยืดอายุทรัพยากรให้สามารถใช้ได้นานขึ้นอีก

ผู้เขียน Hiroshi TAKATSUKI (นามปากกา High Moon) http://www.japanfs.org/en/cartoon/
บรรยาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี