องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
พื้นที่โซนที่แบ่งการรับผิดชอบและดูแลให้บริการประชาชนของฝ่ายบริหาร อบจ. อุบลราชธานี
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ที่มาข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 03 มิถุนายน 2551

พื้นที่โซนที่แบ่งการรับผิดชอบและดูแลให้บริการประชาชนของฝ่ายบริหาร อบจ. อุบลราชธานี

พื้นที่ในการดูแลของฝ่ายบริหาร อบจ. อุบลราชธานีแบ่งเป็น 4 โซนคือ
1. พื้นที่โซนกลางประกอบด้วย อ.เมือง อ.ดอนมดแดง อ.เหล่าเสือโก้ก อ,เขื่องใน อ.ม่วงสามสิบ และ อ.วารินชำราบ

narongchai01.jpg

นายณรงค์ชัย วีระกุล รองนายกฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานโซนกลาง

2. พื้นที่โซนเหนือประกอบด้วย อ.ตระการพืชผล อ.กุดข้าวปุ้น อ.เขมราฐ อ.โพธิ์ไทร และ อ.นาตาล

chusak01.jpg

นายธนันชัย โควสุรัตน์ รองนายก ฯ และ นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ เลขานุการนายก ฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโซนเหนือ

3. โซนตะวันออกประกอบด้วย อ.สว่างวีระวงศ์ อ.นาเยีย อ.พิบูลมังสาหาร อ.โขงเจียม อ.ตาลสุม อ.สิรินธร และ อ.ศรีเมืองใหม่

yotyut01.jpgSutut01.jpg

นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายก อบจ.อุบล คนที่ 1 ดูแลรับผิดชอบร่วมกับ นายสุทัศน์ เรืองศรี เลขานุการนายก อบจ.อุบลฯ ดูแลโซนตะวันออก

4. พื้นที่โซนใต้ประกอบด้วย อ.เดชอุดม อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย อ.น้ำยืน อ.น้ำขุ่น อ.ทุ่งศรีอุดม และ อ.สำโรง

oranuch01.jpgchaiyon01.jpg

นางอรนุช จินตะเวช รองนายก ฯ และ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายก ฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโซนใต้

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี