องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
การนำหลักการตลาดมาใช้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency economy
08 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด==>pdf
เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency economy
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี